Préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas

Do IGVS da Xunta de Galicia 

Obxecto: Axudas financeiras do programa de préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e viviendas. 

Beneficiarios: Persoas físicas propietarias que promovan as actuacións de rehabilitación e persoas membros de comunidades de propietarios. 

Requisitos: Os ingresos da unidade de convivencia do solicitante no deberá superar 6,5 veces o indicador público de renda (IPREM). 

Prazo de presentación: ata o 1 de setembro do 2022. 

Código de procedemento: VI406B 

Presentación de solicitudes: Deberán ser presentadas por medios electrónicos no seguinte enlace: https://sede.xunta.gal/portada 

+ info na RESOLUCIÓN publicada no DOG:  

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220527/AnuncioC3Q2-120522-0001_gl.pdf