ANUNCIO CONTRATACIÓN TÉCNICO/A INFORMADOR/A TURÍSTICO/A

No Boletín Oficial da Provincia da Coruña número 108 de 8 de xuño de 2022 publícanse as bases específicas para a contratación dun técnico informador turístico, funcionario/a interino/a en réxime de execución de programas con cargo á subvención concedida pola Deputación Provincial da Coruña.