OMIX

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN XUVENIL


SERVIZOSINFORMACIÓN E ASESORAMENTO NOS SEGUINTES EIDOSEMPREGO: a través da Revista de Información Xuvenil e outras ofertas de ámbito local.VIVENDArequisitos a ter en conta antes de mercar ou alquilar unha vivenda.EDUCACIÓN: becas ( Erasmus, Sénecas, Lingüisticas, nacionais,...etc), convocatorias das diversas oposicións ( exército, educación,...)SAÚDE, CALIDADE DE VIDA E MEDIO AMBIENTE: a través da oferta de cursos. Participamos no "Programa de promoción de vida sen tabaco" da Dirección Xeral de Saúde Pública (Consellería de Sanidade) mediante a difusión de material informativo.CULTURApromoción e participación de actividades culturais (música, teatro, cine,títeres, festas xuvenís,...)LECERa través das diferentes programacións turisticas estacionais que oferta a Xunta así como as organizadas polo propio Concello.DEPORTE: a través das diferentes Escolas DeportivasPARTICIPACIÓN E VOLUNTARIADOtanto no ámbito local como no internacional.

 Realización do Carné Xove e información sobre as súas vantaxes.


UBICACIÓN:

Concello, xunto a Biblioteca Municipal.DESTINATARIOS:

fundamentalmente aos mozos/as do concello .HORARIO:

Luns a Venres de 9:00 a 14:30/ 16:00 a 20:00 horas.