Puntuacións 1º exercicio Praza auxiliar administrativo

Xúntase o ficheiro pdf coas puntuacións do primeiro exercicio praza contratación dun auxiliar administrativo en réxime de persoal laboral temporal, prazo de alegacións e a data e hora previstas para a realización de segundo exercicio.