ANUNCIO REFERENTE AO PREZO PÚBLICO DE ACTIVIDADES CULTURAIS, DEPORTIVAS, XUVENÍS E DE SERVIZOS SOCIAIS