Período medio de pago 1º Trimestre 2015

Período medio de pago correspondente ao 1º Trimestre de 2015, conforme ao R.D. 635/2014:

 

Días

Euros

Ratio de operacións pagadas

-19,91

 

Importe de operacións pagadas

 

228.867,66

Ratio de operacións pendentes de pago

- 26

 

Importe de operacións pendentes de pago

 

10.846,38

Período medio de pago

-20,19