Resultados provisionais da proba selectiva realizada o día 15/03/2022 para a contratación temporal dun auxiliar administrativo