Resultados provisionais do proceso de selección para a contratación temporal de traballadores para a realización de traballos que afectan a servizos esenciais de carácter municipal 2022