BASES CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA TRABALLOS QUE AFECTAN A SERVIZOS PÚBLICOS ESENCIAIS DE CARÁCTER MUNICIPAL