BASES PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL CON CARGO AO PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL (PEL-CONCELLOS 2022) DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA.