CUESTIONARIO DO EXAME E RESPOSTAS DA PROBA PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON CARÁCTER LABORAL TEMPORAL

CUESTIONARIO E AS RESPOSTAS  RELATIVOS Ó TEST DA PROBA PARA UNHA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON CARÁCTER DE LABORAL TEMPORAL, (CONVOCATORIA PUBLICADA NO BOP Nº 213 DE 9-11-2021) E REALIZADO O DÍA 15-03-2022