NOVA LIÑA DE AXUDAS PARA A XUVENTUDE

Axudas destinadas a xuventude que convoca a Deputación da Coruña

 

1.- “PEL RURINOVA_XUVENTUDE EMPRENDEDORA”.

Obxecto da axuda: A finalidade é o fomento do autoemprego e da creación deempresas a través de acción e medidas dirixidas ao desenvolvemento de iniciativas empresariais da Xuventude mediante o traballo autónomo, empadroados nosconcellos da provincia de A Coruña.

Dirixida a: Mozos/as menores de 30 anos inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

Prazo: O prazo de presentación de solicitudes remata ás 14:00 horas do 30 de abril de 2021.

Máis información: Nos BOP ou no concello

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/01/05/2020_0000009980.pdf

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/01/21/2021_0000000320.pdf

 

2.- “PEL RELEVO”

Obxecto da axuda: A finalidade é apoiar a empresa rural na contratación laboral daspersoas novas en situación de desemprego e inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil e empadroados nos concellos da provincia de A Coruña.

Dirixida a: Pequenas, medianas empresas, microempresas e /ou persoas autónomas(empregadoras) promotoras de iniciativas empresariais sostibles.

Prazo: O prazo de presentación de solicitudes remata ás 14:00 horas do 31 dedecembro de 2021.

Máis información: Nos BOP ou no concello

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/01/05/2020_0000009979.pdf

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/01/21/2021_0000000318.pdf