RESOLUCIÓN DESESTIMENTO DO PROCESO DE SELECCIÓN MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN DUNHA PRAZA DE ADMINISTRATIVO/A INTERINO/A ADSCRITO/A AO DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN E CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO

EXPEDIENTE 2023/E001/000002. RESOLUCIÓN DESESTIMENTO DO PROCESO DE SELECCIÓN MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN DUNHA PRAZA DE ADMINISTRATIVO/A INTERINO/A ADSCRITO/A AO DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN E CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO  [CÓDIGO DA  RPT 01.01.00.01; DENOMINACIÓN ADMINISTRATIVO/A  XEFE/A DA UNIDADE].

Attachments:
Download this file (ANUNCIO BOP 2023 E001 000002.pdf)ANUNCIO BOP 2023 E001 000002.pdf[ ]136 kB