ANUNCIO do extracto da convocatoria dunha praza de funcionario/a de carreira da escala de Administración xeral, subescala administrativa, incluída na oferta de emprego público de 2021 (expediente 2022/E001/000002).

ANUNCIO do extracto da convocatoria dunha praza de funcionario/a de carreira da escala de Administración xeral, subescala administrativa, incluída na oferta de emprego público de 2021 (expediente 2022/E001/000002).