ACTA Nº 3 E PROBA DO TERCEIRO EXERCICIO, PARA A SELECCIÓN DUN FUNCIONARIO/A DE CARREIRA DO GRUPO C, SUBGRUPO C2, ESCALA ADMINISTRACIÓN XERAL, SUBESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POLO PROCEDEMENTO DE OPOSICIÓN LIBRE CORRESPONDENTE Á OEP 2021.

ACTA Nº 3 DO TRIBUNAL DO PROCESO DE SELECCIÓN DUN FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN XERAL, GRUPO C, SUBGRUPO C2, SUBESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DO CONCELLO DE TOURO.

PROBA DO TERCEIRO EXERCICIO PARA A SELECCIÓN DUN FUNCIONARIO/A DE CARREIRA DO GRUPO C, SUBGRUPO C2, ESCALA ADMINISTRACIÓN XERAL, SUBESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POLO PROCEDEMENTO DE OPOSICIÓN LIBRE CORRESPONDENTE Á OEP 2021.