Requisitos de admisión xullo lúdico

Por mor da situación da pandemia do Covid-19 , o Programa XULLO LUDICO desenvolverase este ano no mes de Xullo con horario de 8:00 a 15:00 horas tomando as medidas para que as instalacións onde se desenvolva cumpran a normativa vixente en materia de seguridade, hixiene, sanidade, habitabilidade, accesibilidade, así como outras condicións en materia de prevención determinadas pola normativa vixente, tendo en conta a idade das persoas usuarias ás que vai destinado o servizo, limitarase o aforo máximo a 15 menores para poder garantir as condicións preventivas e de seguridade. Dispoñerase dun botiquín, fora do alcance dos nenos/as, debidamente pechado, e que conterá o material necesario para facer unhas primeiras curas e medición de temperatura.

Máis información