Anuncio corrección erro decreto de desestimento do proceso de selección mediante concurso-oposición dunha praza de auxiliar administrativo/a interino/a

Anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia da Coruña en data 30/11/2023 nº 229, correspondente á corrección erro decreto de desestimento do proceso de selección mediante concurso-oposición dunha praza de auxiliar administrativo/a interino/a, adscrito/a ao Departamento de Secretaría-Intervención e creación dunha bolsa de emprego (código da RPT 01.01.00.03; denominación auxiliar administrativo/a)