Anuncio da lista definitiva de persoas aspirantes admitidas e excluídas, nomeamento do tribunal cualificador e data dos procesos de selección por concurso (execución dos procesos de estabilización de emprego temporal - D.A. 6ª e 8ª da Lei 20/2021

EXPEDIENTE 2022/E001/000010

Anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia da Coruña en data 30/11/2023 nº 229, correspondente á  lista definitiva de persoas aspirantes admitidas e excluídas, nomeamento do tribunal cualificador e data dos procesos de selección por concurso (execución dos procesos de estabilización de emprego temporal - D.A. 6ª e 8ª da Lei 20/2021