ANUNCIO PUBLICACIÓN LISTA PROVISIONAL DE PERSOAS ASPIRANTES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS AOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR CONCURSO (EXECUCIÓN DOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL - D.A.6ª E 8ª DA LEI 20/2021

ANUNCIO PUBLICACIÓN LISTA PROVISIONAL DE PERSOAS ASPIRANTES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS AOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR CONCURSO (EXECUCIÓN DOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL - D.A.6ª E 8ª DA LEI 20/2021)