Slideshow CK

This is a bridge
This bridge is very long
On the road again
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic

 

 

Contratación obra "Reposición beirarrúas en Rúa Bispo Diéguez Reboredo e rúa Isabel II e reparación praza do Concello (PAI 2016)":

 

1) Entidade adxudicataria:

- Entidade: Concello de Touro.

- Órgano de contratación: Xunta de Goberno Local.

- Órgano de negociación: Mesa de Contratación Xeral.

- Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.

- Obtención de documentación e información: Secretaría do Concello.

2) Obxecto do contrato:

- Tipo: Contrato de obra.

3) Tramitación e procedemento:

- Tramitación: Ordinaria.

- Procedemento: Negociado sen publicidade.

- Pregos: A contratación rexerase polo prego de cláusulas administrativas particulares aprobado pola Deputación Provincial da Coruña (BOP nº 3, do 7 de xaneiro de 2016).

4) Orzamento de licitación:

- Orzamento base: 46.126,87 euros.

- Importe IVE (21%): 9.686,64 euros.

- Orzamento total: 55.813,51 euros.

5) Prazo de execución: 6 meses.

6) Garantía definitiva: 5 por cento do importe de adxudicación, excluído o IVE.

7) Presentación de ofertas:

- Prazo: Ata as 14 horas do décimo día natural, contados dede o seguinte ao da publicación deste anuncio no Perfil do Contratante (14 horas do día 8 de agosto de 2016).

- Lugar de presentación: As proposicións poderán presentarse no Rexistro do Concello ou por medio do servizo de correos, debendo comunicar, neste caso, o seu envío polos medios expresados no epígrafe 8 do Cadro de características do contrato.

8) Publicación:

- A publicación do presente anunciio efectuarase no Perfil do Contratante do Concello de Touro. Simultaneamente, publicarase o Anexo I (Cadro de características do contrato) e o Anexo V (Criterios de adxudicación e criterios de negociación).

 

 

Contratación obra "Reposición beirarrúas en Loxo PAI 2016)":

 

1) Entidade adxudicataria:

- Entidade: Concello de Touro.

- Órgano de contratación: Xunta de Goberno Local.

- Órgano de negociación: Mesa de Contratación Xeral.

- Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.

- Obtención de documentación e información: Secretaría do Concello.

2) Obxecto do contrato:

- Tipo: Contrato de obra.

3) Tramitación e procedemento:

- Tramitación: Ordinaria.

- Procedemento: Negociado sen publicidade.

- Pregos: A contratación rexerase polo prego de cláusulas administrativas particulares aprobado pola Deputación Provincial da Coruña (BOP nº 3, do 7 de xaneiro de 2016).

4) Orzamento de licitación:

- Orzamento base: 53.046,69 euros.

- Importe IVE (21%): 11.139,80 euros.

- Orzamento total: 64.186,49 euros.

5) Prazo de execución: 6 meses.

6) Garantía definitiva: 5 por cento do importe de adxudicación, excluído o IVE.

7) Presentación de ofertas:

- Prazo: Ata as 14 horas do décimo día natural, contados dede o seguinte ao da publicación deste anuncio no Perfil do Contratante (14 horas do día 8 de agosto de 2016).

- Lugar de presentación: As proposicións poderán presentarse no Rexistro do Concello ou por medio do servizo de correos, debendo comunicar, neste caso, o seu envío polos medios expresados no epígrafe 8 do Cadro de características do contrato.

8) Publicación:

- A publicación do presente anunciio efectuarase no Perfil do Contratante do Concello de Touro. Simultaneamente, publicarase o Anexo I (Cadro de características do contrato) e o Anexo V (Criterios de adxudicación e criterios de negociación).

 

 

Contratación obra "Interior en Fonte Alvite (Andeade) e outros" (PAS 2015):

 

1) Entidade adxudicataria:

- Entidade: Concello de Touro.

- Órgano de contratación: Xunta de Goberno Local.

- Órgano de negociación: Mesa de Contratación Xeral.

- Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.

- Obtención de documentación e información: Secretaría do Concello.

2) Obxecto do contrato:

- Tipo: Contrato de obra.

3) Tramitación e procedemento:

- Tramitación: Ordinaria.

- Procedemento: Negociado sen publicidade.

- Pregos: A contratación rexerase polo prego de cláusulas administrativas particulares aprobado pola Deputación Provincial da Coruña (BOP nº 3, do 7 de xaneiro de 2016).

4) Orzamento de licitación:

- Orzamento base: 59.533,68 euros.

- Importe IVE (21%): 12.502,07 euros.

- Orzamento total: 72.035,75 euros.

5) Prazo de execución: 6 meses.

6) Garantía definitiva: 5 por cento do importe de adxudicación, excluído o IVE.

7) Presentación de ofertas:

- Prazo: Ata as 14 horas do décimo día natural, contados dede o seguinte ao da publicación deste anuncio no Perfil do Contratante (14 horas do día 8 de agosto de 2016).

- Lugar de presentación: As proposicións poderán presentarse no Rexistro do Concello ou por medio do servizo de correos, debendo comunicar, neste caso, o seu envío polos medios expresados no epígrafe 8 do Cadro de características do contrato.

8) Publicación:

- A publicación do presente anunciio efectuarase no Perfil do Contratante do Concello de Touro. Simultaneamente, publicarase o Anexo I (Cadro de características do contrato) e o Anexo V (Criterios de adxudicación e criterios de negociación).

 

 

Contratación obra "Interior en Quintás (Circes) e outros (PAS 2015)":

 

1) Entidade adxudicataria:

- Entidade: Concello de Touro.

- Órgano de contratación: Xunta de Goberno Local.

- Órgano de negociación: Mesa de Contratación Xeral.

- Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.

- Obtención de documentación e información: Secretaría do Concello.

2) Obxecto do contrato:

- Tipo: Contrato de obra.

3) Tramitación e procedemento:

- Tramitación: Ordinaria.

- Procedemento: Negociado sen publicidade.

- Pregos: A contratación rexerase polo prego de cláusulas administrativas particulares aprobado pola Deputación Provincial da Coruña (BOP nº 3, do 7 de xaneiro de 2016).

4) Orzamento de licitación:

- Orzamento base: 46.040,73 euros.

- Importe IVE (21%): 9.668,55 euros.

- Orzamento total: 55.709,28 euros.

5) Prazo de execución: 6 meses.

6) Garantía definitiva: 5 por cento do importe de adxudicación, excluído o IVE.

7) Presentación de ofertas:

- Prazo: Ata as 14 horas do décimo día natural, contados dede o seguinte ao da publicación deste anuncio no Perfil do Contratante (14 horas do día 8 de agosto de 2016).

- Lugar de presentación: As proposicións poderán presentarse no Rexistro do Concello ou por medio do servizo de correos, debendo comunicar, neste caso, o seu envío polos medios expresados no epígrafe 8 do Cadro de características do contrato.

8) Publicación:

- A publicación do presente anunciio efectuarase no Perfil do Contratante do Concello de Touro. Simultaneamente, publicarase o Anexo I (Cadro de características do contrato) e o Anexo V (Criterios de adxudicación e criterios de negociación).

 

 

Contratación obra "Senda peonil a local social de Turces e outro" (PAS 2015):

 

1) Entidade adxudicataria:

- Entidade: Concello de Touro.

- Órgano de contratación: Xunta de Goberno Local.

- Órgano de negociación: Mesa de Contratación Xeral.

- Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.

- Obtención de documentación e información: Secretaría do Concello.

2) Obxecto do contrato:

- Tipo: Contrato de obra.

3) Tramitación e procedemento:

- Tramitación: Ordinaria.

- Procedemento: Negociado sen publicidade.

- Pregos: A contratación rexerase polo prego de cláusulas administrativas particulares aprobado pola Deputación Provincial da Coruña (BOP nº 3, do 7 de xaneiro de 2016).

4) Orzamento de licitación:

- Orzamento base: 57.026,15 euros.

- Importe IVE (21%): 11.975,49 euros.

- Orzamento total: 69.001,64 euros.

5) Prazo de execución: 6 meses.

6) Garantía definitiva: 5 por cento do importe de adxudicación, excluído o IVE.

7) Presentación de ofertas:

- Prazo: Ata as 14 horas do décimo día natural, contados dede o seguinte ao da publicación deste anuncio no Perfil do Contratante (14 horas do día 8 de agosto de 2016).

- Lugar de presentación: As proposicións poderán presentarse no Rexistro do Concello ou por medio do servizo de correos, debendo comunicar, neste caso, o seu envío polos medios expresados no epígrafe 8 do Cadro de características do contrato.

8) Publicación:

- A publicación do presente anunciio efectuarase no Perfil do Contratante do Concello de Touro. Simultaneamente, publicarase o Anexo I (Cadro de características do contrato) e o Anexo V (Criterios de adxudicación e criterios de negociación).

 

 

Contratación obra "Senda peonil a local social de Fao e outros (PAS 2015):

 

1) Entidade adxudicataria:

- Entidade: Concello de Touro.

- Órgano de contratación: Xunta de Goberno Local.

- Órgano de negociación: Mesa de Contratación Xeral.

- Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.

- Obtención de documentación e información: Secretaría do Concello.

2) Obxecto do contrato:

- Tipo: Contrato de obra.

3) Tramitación e procedemento:

- Tramitación: Ordinaria.

- Procedemento: Negociado sen publicidade.

- Pregos: A contratación rexerase polo prego de cláusulas administrativas particulares aprobado pola Deputación Provincial da Coruña (BOP nº 3, do 7 de xaneiro de 2016).

4) Orzamento de licitación:

- Orzamento base: 68.873,39 euros.

- Importe IVE (21%): 14.463,41 euros.

- Orzamento total: 83.336,80 euros.

5) Prazo de execución: 6 meses.

6) Garantía definitiva: 5 por cento do importe de adxudicación, excluído o IVE.

7) Presentación de ofertas:

- Prazo: Ata as 14 horas do décimo día natural, contados dede o seguinte ao da publicación deste anuncio no Perfil do Contratante (14 horas do día 8 de agosto de 2016).

- Lugar de presentación: As proposicións poderán presentarse no Rexistro do Concello ou por medio do servizo de correos, debendo comunicar, neste caso, o seu envío polos medios expresados no epígrafe 8 do Cadro de características do contrato.

8) Publicación:

- A publicación do presente anunciio efectuarase no Perfil do Contratante do Concello de Touro. Simultaneamente, publicarase o Anexo I (Cadro de características do contrato) e o Anexo V (Criterios de adxudicación e criterios de negociación).

 

 

Contratación obra "Acceso a local social de Loxo e outros" (PAS 2015):

 

1) Entidade adxudicataria:

- Entidade: Concello de Touro.

- Órgano de contratación: Xunta de Goberno Local.

- Órgano de negociación: Mesa de Contratación Xeral.

- Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.

- Obtención de documentación e información: Secretaría do Concello.

2) Obxecto do contrato:

- Tipo: Contrato de obra.

3) Tramitación e procedemento:

- Tramitación: Ordinaria.

- Procedemento: Negociado sen publicidade.

- Pregos: A contratación rexerase polo prego de cláusulas administrativas particulares aprobado pola Deputación Provincial da Coruña (BOP nº 3, do 7 de xaneiro de 2016).

4) Orzamento de licitación:

- Orzamento base: 77.282,79 euros.

- Importe IVE (21%): 16.229,39 euros.

- Orzamento total: 93.512,18 euros.

5) Prazo de execución: 6 meses.

6) Garantía definitiva: 5 por cento do importe de adxudicación, excluído o IVE.

7) Presentación de ofertas:

- Prazo: Ata as 14 horas do décimo día natural, contados dede o seguinte ao da publicación deste anuncio no Perfil do Contratante (14 horas do día 8 de agosto de 2016).

- Lugar de presentación: As proposicións poderán presentarse no Rexistro do Concello ou por medio do servizo de correos, debendo comunicar, neste caso, o seu envío polos medios expresados no epígrafe 8 do Cadro de características do contrato.

8) Publicación:

- A publicación do presente anunciio efectuarase no Perfil do Contratante do Concello de Touro. Simultaneamente, publicarase o Anexo I (Cadro de características do contrato) e o Anexo V (Criterios de adxudicación e criterios de negociación).

Contratación obra: Interior en Goleta (Loxo) e outros":

 

1)    Entidade adxudicadora:

- Entidade: Concello de Touro.

- Órgano de contratación: Xunta de Goberno Local.

- Órgano de negociación: Mesa de contratación xeral.

- Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.

- Obtención de documentación e información: Secretaría do Concello.

2)    Obxecto do contrato.

- Tipo: contrato de obra.

3)    Tramitación e procedemento:

- Tramitación ordinaria.

- Procedemento negociado sen publicidade.

- Prego de cláusulas administrativas particulares: Rexerase polo prego aprobado pola Deputación Provincial da Coruña (BOP nº 3, do 7 de xaneiro de 2016).

4)    Orzamento da licitación:

        - Orzamento base.....: 65.168,70 euros.

- Importe IVE (21%)..: 13.685,43 euros.

- Orzamento total.....: 78.854,13 euros.

5)    Prazo de execución: 6 meses.

6)    Garantía definitiva: 5% do importe de adxudicación, excluído o IVE.

6)    Presentación de ofertas:

- Prazo: ata as 14 horas do oitavo día natural, contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no Perfil do Contratante (14 horas do día 30 de maio de 2016).

 - Lugar de presentación: as proposicións poderán presentarse no Rexistro do Concello ou Oficina de Correos, debendo comunicar, neste caso, o seu envío polos medios expresados no epígrafe 8 do Cadro de características do contrato.

8)    A publicación do presente anuncio efectuarase no Perfil do contratante do Concello de Touro. Simultaneamente, publicaranse o Anexo I (Cadro de características do contrato) e Anexo V (Criterios de adxudicación e criterios de negociación).

Contratación obra: "Interior en Barrido (Beseño) e outros":

 

1)    Entidade adxudicadora:

- Entidade: Concello de Touro.

- Órgano de contratación: Xunta de Goberno Local.

- Órgano de negociación: Mesa de contratación xeral.

- Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.

- Obtención de documentación e información: Secretaría do Concello.

2)    Obxecto do contrato.

- Tipo: contrato de obra.

3)    Tramitación e procedemento:

- Tramitación ordinaria.

- Procedemento negociado sen publicidade.

- Prego de cláusulas administrativas particulares: Rexerase polo prego aprobado pola Deputación Provincial da Coruña (BOP nº 3, do 7 de xaneiro de 2016).

4)    Orzamento da licitación:

        - Orzamento base.....: 78.608,28 euros.

- Importe IVE (21%)..: 16.507,74 euros.

- Orzamento total.....: 95.116,02 euros.

5)    Prazo de execución: 6 meses.

6)    Garantía definitiva: 5% do importe de adxudicación, excluído o IVE.

6)    Presentación de ofertas:

- Prazo: ata as 14 horas do décimo día natural, contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no Perfil do Contratante (14 horas do día 30 de maio de 2016).

 - Lugar de presentación: as proposicións poderán presentarse no Rexistro do Concello ou Oficina de Correos, debendo comunicar, neste caso, o seu envío polos medios expresados no epígrafe 8 do Cadro de características do contrato.

8)    A publicación do presente anuncio efectuarase no Perfil do contratante do Concello de Touro. Simultaneamente, publicaranse o Anexo I (Cadro de características do contrato) e Anexo V (Criterios de adxudicación e criterios de negociación).


 

 

ANUNCIO:

Contratación do Servizo de limpeza dos edificios municipais.

1) Entidade adxudicataria:

- Organismo: Concello de Touro.

- Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.

- Obtención de documentación e información: Secretaría do Concello.

2) Obxecto do contrato:

- Tipo: contrato de servizos.

- Descrición: limpeza dos edificios municipais.

3) Tramitación e procedemento:

- Tramitación ordinaria.

- Procedemento aberto con diversos criterios de adxudicación.

- Criterios de adxudicación: Os establecidos na cláusula 8ª do prego de cláusulas administrativas particulares que rexen a contratación.

4) Orzamento base de licitación: 24.500 euros anuais.

- Importe IVE (21%): 5.145 euros.

- Importe total: 29.645 euros.

- Prezo total estimado do contrato: 98.000 euros, excluído o IVE.

5) Duración do contrato: 2 anos, prorrogables por outros dous.

6) Garantía definitiva: 5 por cento do prezo de adxudicación estimado para os dous anos de duración do contrato e mailos dous anos de posibles prórrogas, excluído o IVE.

7) Presentación de ofertas:

- Data límite de presentación: ata as 14 horas do décimo quinto día natural desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

-Lugar de presentación: as proposicións presentaranse nas oficinas municipais ou en calquera dos lugares establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento adminsitrativo común.

8) Apertura de proposicións: A Convocatoria da Mesa de Contratación publicarase no Perfil do contratante.

9) A publicación do presente anuncio efectuarase nos seguintes medios: B.O.P. de A Coruña e no Perfil do contratante do Concello de Touro.

Touro, 19 de febreiro de 2014.

O Alcalde, Ignacio Codesido Barreiro.