Slideshow CK

This is a bridge
This bridge is very long
On the road again
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic

Obra: "Reposición beirarrúas en Loxo", incluída no Plan de aforro e investimentos (PAI) 2016.

 

- Órgano contrante: Xunta de Goberno Local.

- Data de adxudicación: 26 de outubro de 2016.

- Empresa adxudicataria: Obras y Viales de Galicia SL (OVIGA)

- Importe adxudicación: 62.220 euros, IVE incluído.

- Prazo de execución: 61 días.

- Data do contrato: 8 de novembro de 2016.

Obra: "Reposición de beirarrúas en Rúa Bispo Dieguez Reboredo e Rúa Isabel II e reparación praza do Concello", incluída no Plan de aforro e investimentos (PAI) 2016.

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local.

- Data de adxudicación: 26 de outubro de 2016.

- Empresa adxudicataria: Obras y Viales de Galicia SL (OVIGA)

- Importe adxudicación: 53.420 euros, IVE incluída.

- Prazo de execución: 61 días.

- Data do contrato: 8 de novembro de 2016.

Obra: "Interior en Fonte Alvite (Andeade) e outros", incluída no Plan de acción social (PAS) 2015.

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local.

- Data de adxudicación: 26 de outubro de 2016.

- Empresa adxudicataria: Obras y Viales de Galicia SL (OVIGA).

- Importe adxudicación: 69.420 euros, IVE incluído.

- Prazo de execución: 61 días.

- Data do contrato: 8 de novembro de 2016.

Obra: "Interior en Quintás (Circes) e outros", incluída no Plan de acción social (PAS) 2015.

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local.

- Data de adxudicación: 26 de outubro de 2016.

- Empresa adxudicataria: Obras y Viales de Galicia SL (OVIGA).

- Importe adxudicación: 53.420 euros, IVE incluído.

- Prazo de execución: 61 días.

- Data do contrato: 8 de novembro de 2016.

Obra: Acceso a local social de Loxo e outros", incluída no Plan de acción social (PAS) 2015.

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local.

- Data de adxudicación: 26 de outubro de 2016.

- Empresa adxudicataria: Explotaciones Gallegas SL.

- Importe adxudicación: 88.734,14 euros, IVE incluído.

- Prazo de execución: 12 días.

- Data do contrato: 8 de novembro de 2016.

Obra: "Senda peonil a local social de Turces e outro", incluída no Plan de acción social (PAS) 2015.

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local.

- Data de adxudicación: 26 de outubro de 2016.

- Empresa adxudicataria: Explotaciones Gallegas SL.

- Importe adxudicación: 66.200 euros, IVE incluído.

- Prazo de execución: 59 días.

- Data do contrato: 8 de novembro de 2016.

Obra: "Senda peonil a local social de Fao e outros", incluída no Plan de acción social (PAS) 2015.

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local.

- Data de adxudicación: 26 de outubro de 2016.

- Empresa adxudicataria: Martínez Montes e Hijos SL.

- Importe adxudicación: 70.785 euros, IVE incluído.

- Prazo de execución: 60 días.

- Data do contrato: 8 de novembro de 2016.

 

Servizo: "Festa da terceira idade 2016".

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local.

- Data de adxudicación: 5 de agosto de 2016.

- Empresa adxudicataria: Casa Taboada SC.

- Importe adxudicación: 29,50 euros por asistente, IVE incluído, para un mínimo de 800 asistentes.

- Data de formalización do contrato: 10 de agosto de 2016.

- Data de prestación do servizo: 14 de agosto de 2016.

 

Obra: "Interior en Barrido (Beseño) e outros", incluída no Plan provincial de obras e servizos 2016.

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local.

- Data de adxudicación: 28 de xullo de 2016.

- Empresa adxudicataria: Martínez Montes e Hijos SL.

- Importe adxudicación: 65.582 euros, IVE incluído.

- Prazo de execución:  20 días.

- Data do contrato: 4 de agosto de 2016.

 

Obra: "Interior en Goleta (Loxo) e outros", incluída no Plan provincial de obras e servizos 2016.

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local.

- Data de adxudicación: 28 de xullo de 2016.

- Empresa adxudicataria: Martínez Montes e Hijos SL.

- Importe adxudicación: 54.329 euros, IVE incluído.

- Prazo de execución: 20 días.

- Data do contrato: 4 de agosto de 2016.