Slideshow CK

This is a bridge
This bridge is very long
On the road again
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic

A variedade faunística do concello de Touro é moi similar á que aparece no centro de Galicia. Esta fauna está influenciada por moitos factores, onde o máis determinante é o antrópico.

Así, no concello pódense atopar especies que se van clasificar en:

 

 

 •  VERTEBRADOS: clasifícanse en:
  • Peixes: son abundantes sobre todo no río Ulla, aínda que non tanto como no pasado, debido á contaminación e á acción antrópica. Destacan especies como:
   1. Troita de río ( Salmo Trutta Fario)
   2. Anguía ( Anguilla Anguilla)
   3. Salmón

 

 •  
  • Anfibios: pódense atopar no concello:
   1. Limpafontes ( Triturus Boscai)
   2. Píntega ( Salamandra Salamandra)
   3. Sapiño Comadrón ( Alytes Obstetricans)
   4. Sapo común ( Bufo Bufo)
   5. Ra patilonga ( Rana Iberica)
   6. Ra vermella ( Rana Temporaria)
   7. Ra verde ( Rana Perezi)

 

 •  
  • Réptiles: representados por:
   1. Lagarto Arnal ( Lacerta Lepida)
   2. Serpe Riscada ( Elaphe Scalaris)
   3. Cobra de color ( Natrix Natrix)
   4. Cobra de auga ( Natrix Maura)
   5. Víbora de Seoane ( Vipera Seoanei)

 

 •  
  • Aves: existen moitas especies distintas de aves no concello e delas destacan:
   1. Moucho común ( Athene Noctua)
   2. Perdiz (Alectoris Rufa)
   3. Miñato ( Buteo Buteo)
   4. Rula ( Streptopelia Turtur)
   5. Cuco ( Cuculus Canorus)
   6. Curuxa ( Tyto Alba)
   7. Bubela ( Upupa Epops)
   8. Andoriña común ( Hirundo Rustica)
   9. Merlo de río (Cinclus Cinclus)
   10. Merlo común ( Turdus Merula)
   11. Estorniño (Sturnus Unicolor)
   12. Corvo ( Corvus Corone)

 

 •  
  • Mamíferos: aquí débese facer unha distinción entre os mamíferos en liberdade e os domésticos.
   • Liberdade: destacan:
    1. Rata de campo ( Apodemus Sylvaticus)
    2. Ourizo Cacho ( Erinaceus Europeaus)
    3. Toupa ( Talpa Occidentalis)
    4. Morcego común ( Pipistrellus Pipistrellus)
    5. Lebre ( Lepus Capensis)
    6. Esquío ( Sciurus Vulgaris)
    7. Rato de campo ( Apodemus Sylvaticus)
    8. Teixo ( Meles Meles)
    9. Porco bravo ( Sus Scrofa)
    10. Raposo ( Vulpes Vulpes)

 

 •  
  •  
   • Domésticos ou de Granxa: destacan:
    1. Abella ( Apis Mellifera)
    2. Galo e Galiña ( Gallus Gallus)
    3. Pavo ( Meleagris Gallopavo)
    4. Coello ( Oryctolagus Cuniculus)
    5. Ovella ( Ovis Aries)
    6. Cabalo e Besta ( Equus Asinus)
    7. Porco ( Sus Scrofa)
    8. Boi e Vaca ( Bos Taurus)
    9. Can ( Cannis Familiaris)
    10. Gato ( Felis Lybica)

 

 • INVERTEBRADOS: superan en número ós vertebrados e teñen un papel importante no ecosistema. Destacan:
  1. Verme
  2. Caracol
  3. Lesma
  4. Araña
  5. Cabaliño do demo
  6. Mosca de auga
  7. Cadela frade
  8. Cascuda
  9. Pulga
  10. Saltón
  11. Grilo
  12. Bolboreta
  13. Formiga
  14. E un longo etc.