Nomeamento do tribunal para a selección dunha praza de auxiliar administrativo de carácter temporal e data da primeira proba selectiva.