Listado definitivo de candidatos para cubrir unha praza de auxiliar administrativo de carácter laboral temporal