Axudas ás actuacións de rehabilitación a nivel de edificio

Obxecto: Financiar obras para mellorar a eficiencia enerxética. 

Actuacións subvencionables: Mellora ou rehabilitación en viviendas unifamiliares ou en edificios de tipoloxía residencial colectiva, incluíndo as súas vivendas. 

Requisitos: Conseguir unha reducción de, polo menos, un 30% no indicador de consumo de enerxia primaria non renovable. 

Beneficiarios: Propietarios ou usufrutuarios de viviendas unifamiliares illadas ou agrupadas en fila e de edificios residenciais de vivenda colectiva, entre outras. Consultar normativas. 

Prazo presentación: Ata o 30 de novembro do 2022. 

Presentación solicitude: Por medios electrónicos no seguinte enlace: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI406F&ano=2022&numpub=1&lang=gl 

+ información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220516/AnuncioC3Q2-060522-0003_gl.html