SUBVENCIÓN DA AXENCIA TURISMO DE GALICIA PARA INVESTIMENTOS EN EQUIPAMENTOS POST COVID DOS ESTABLECEMENTOS HOSTALEIROS