LISTADO PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PARA A SELECCIÓN, NA MODALIDADE DE CONTRATACIÓN TEMPORAL POR CIRCUNSTANCIAS DA PRODUCIÓN, A XORNADA COMPLETA, DUN TÉCNICO/A PARA A ATENCIÓN DO CENTRO DE INTERPRETACIÓN DO RÍO ULLA ATA O 30 DE ABRIL DE

O Concello de Touro publica o listado provisional de persoas admitidas e excluídas para a selección, na modalidade de contratación temporal por circunstancias da produción, a xornada completa, dun técnico/a para a atención do Centro de Interpretación do Río Ulla ata o 30 de abril de 2023.

Ábrese agora un prazo de 3 días hábiles para a presentación de emendas, a contar a partir do día seguinte á publicación deste anuncio (é dicir, do 3 ao 7 de febreiro, ambos inclusive).