EQUIPO MÓBIL DE EXPEDICIÓN DO DNI NO MUNICIPIO DE ARZÚA E A SÚA DEMARCACIÓN NO 2023 

Corpo Nacional de Policía. 

Horario de atención: de 09.00 a 12.30 horas. 

A expedición dun novo DNI require tres fases diferenciadas:

- 1ª fase: recepción do cidadán e a documentación (no Concello). 

- 2ª fase: impresión física do DNI na oficina central de Santiago. 

- 3ª fase: presonalización lóxica e entrega do documento (no Concello). 

Datas seleccionadas para este desplazamento: 

- Febreiro. Día 2 (1ª fase) Día 6 (3ª fase) 

- Marzo: Día 8 (1ª fase) Día 10 (3ª fase) 

- Maio: Día 22 (1ª fase) Día 24 (3ª fase) 

- Xuño. Día 20 (1ª fase) Día 22 (3ª fase) 

- Setembro. Día 29 (1ª fase) 

- Outubro. Día 3 (3ª fase) 

- Novembro: Día 23 (1ª fase) Día 27 (3ª fase)