Axudas para a obtención dos permisos de conducción clases B, C e D á mocidade galega inscrita no SNGX (gs321A)