VALORACIÓN DOS MÉRITOS CONFORME AOS CURRÍCULOS PRESENTADOS, PARA A CONTRATACIÓN DUN ANIMADOR CULTURAL

Listado coas valoracións dos méritos conforme aos currículos presentados, PARA A CONTRATACIÓN DUN ANIMADOR CULTURAL

Data da realización da entrevista e do test  o día 18 de xuño de 2019 ás 12:00 horas.

Poderán presentarse reclamacións ata as 14:00 horas do día 14 de xuño de 2019.