AXUDA EXTRAORDINARIA PARA AS PERSOAS TRABALLADORAS AFECTADAS POR UN ERTE COMO CONSECUENCIA DA CRISE DA COVID- 19