Realización da obra "Melloras no pretratamento da E.D.A.R. de Touro", financiada no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

EUROPA LOGOS G

 

 

Por resolución da Directora de Augas de Galicia, de data 21 de xullo de 2021, concedeuse ao Concello de Touro unha subvención por importe de 38.718,91 euros, para o financiamento da obra "Melloras no pretratamento da E.D.A.R. de Touro", cun orzamento de 46.946,68 euros, IVE incluído, con cargo á convocatoria de subvencións regulada polas resolucións de 12 de marzo de 2021 (DOG de 24/03/2021) e 19 de abril de 2021 (30/04/2021), destinadas á execución de obras de abastecemento, saneamento e depuración, financiadas no marco do eixe REACT-UE do programa operativo FEDER-GALICIA 2014-2020.

A obra "Melloras no pretratamento da E.D.A.R. de Touro" foi adxudicada á empresa Espina y Delfín SL en data 27 de agosto de 2021, cos seguintes datos de adxudicación:

- Orzamento: 46.222 euros, IVE incluído.

- Prazo de execución: 22 días.