Contratación dun/dunha auxiliar administrativo/a

Publicación de bases de convocatorias para cubrir un puesto de auxiliar administrativo temporal

 

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/11/09/2021_0000007837.pdf