Grupos Políticos Municipales

Grupo municipal: Partido Popular (PP):

Ignacio Codesido Barreiro (Alcalde) 

D. Eugenio Elisardo Montero Valiño (Portavoz)

María Josefa Codesido Barreiro

Adela Isabel Iglesias Tojo

Jesús Martínez Pereira

Raúl M. Míguez López

Mnuel Puga García

Alfredo Souto Castelo


Grupo municipal:  Bloque Nacionalista Galego (BNG)

 José María Vilas Raviña (Portavoz)

Almudena Del Mar Castro Quintás

Grupo municipal: Partido Socialista de Galicia-Partido Socialista Obrero Español (PSG-PSOE)

 José Luis Simón Neira